Ledarprogram

8 STEGSPROGRAM

FRÅN STRESSAD OPERATÖR SOM JOBBAR MED BRANDSLÄCKNING OCH ÄR FAST I DETALJERNA, TILL FRI ENTREPRENÖR SOM HAR KONTROLL PÅ LEDARSKAP, TILLVÄXT OCH DIN EGEN TID.

Programmet baseras på boken ”Kraften i den egna vägens ledarskap”.

KICKSTARTA DIN LEDARSKAPSTALANG
PERIOD: 4-6 MÅNADERS
8 TRÄFFAR, 1-2 PER MÅNAD 1,5 TIM/TRÄFF

PROGRAMMET INNEHÅLLER:

 • Tema fördjupning för dig.
 • Eget arbete mellan träffarna.
 • Personlig coaching med Jan Lundberg
 • Möjligheter att ringa och få hjälp om du kör fast.
 • “Obegränsad” fri rådgivning per telefon mellan tillfällena.

TEMAN:

 1. Din prägling, mindset och story.
 2. Uppskattande utforskning-styrkebaserad psykologi.
 3. Din vision om vad du vill åstadkomma som ledare.
 4. Din energi-nivå. 4 kategorier hur du skapar balans i liv och arbete.
 5. Coachande ledarskap, ge och ta feedback.
 6. Delegering och uppföljning.
 7. Skapa ett högpresterande team och kultur med glädje.
 8. Skapa högmotiverande och tydliga mål. Spelplan 6-12 månader.

BESKRIVNING AV 8-VECKORSPROGRAMMET:

VECKA 1: Din prägling, mindset och story.
Vi utforskar vad som hindrar dig i din story/berättelsen om dig själv och som håller tillbaka din utveckling. Genom att skapa nya ledarbeteenden utmanas din komfortzon. Vi visar på ett enkelt sätt hur du kan nå framgång som entreprenör.

VECKA 2: Uppskattande utforskning-styrkebaserad psykologi.
Analysera dina styrkor av det som fungerar bra och ger framgång i ditt ledarskap och för bolaget.

VECKA 3: Din vision om vad du vill åstadkomma som ledare.
Skapa en vision om vart du är på väg, och vad du vill åstadkomma i din nuvarande roll.

VECKA 4: Din energi-nivå.
Hur du bygger upp ett hållbart ledarskap genom balans i hela livet. 4 kategorier hur du skapar balans i liv och arbete. Arbete, relationer, hälsan, ha roligt.

VECKA 5: Coachande ledarskap. Ge och ta feedback.
Lär dig ledarbeteenden som lär dig att skapa resultat genom andra. Konsten att ställa krav och hitta rätt standard.

VECKA 6: Delegering och uppföljning.
Lär dig släppa kontrollen och delegera på olika nivå så att både bolaget och medarbetarna växer med ansvaret. Att frigöra din tid för att leda till bolagets framtid. Att följa upp på ett systematiskt och supportande och inte för kontrollerande vis för att analysera framgångarna.

VECKA 7: Skapa ett högpresterande team och kultur med glädje.
Mät och kartlägg faktorerna för ett framgångsrikt team och kulturen. Hur skapas ett arbetsklimat som karaktäriseras av öppenhet, tillit. Att bygga ett engagerat team där alla vill och kan bidra till visionen.

VECKA 8: Skapa högmotiverande och tydliga mål. Spelplan 6-12 månader.
Lär dig att jobba med framgångsmål istället för stressmål, så att resan inspirerar under vägen. Hur bygger du framgångsenergi i ditt team, genom några få fokus och mål som medarbetarna verkligen lyckas med. Att fira framgångarna. Lär dig skillnaden mellan låg- och högmotiverande mål.

Vårt uppdrag under dessa 8 veckor är att starta och komma på god väg med viktiga förändringsprocesser som garanterar att utveckla ledarskapet som framgångsrik faktor för din business, ledarskapet och som entreprenör. Ta fram klara prioriteringar som har stor betydelse för mitt liv och i mina roller, och skapa en plattform för de valda områdena. Under sista vecka gör vi en plan tillsammans för de kommande sex månaderna, för att lägga tydligt fokus och prioriteringar framåt.

> Skriv ut informationen: 8stegsprogrammet.pdf

DU KAN GÅ ETT ONLINEPROGRAM I GRUPP, ELLER SÅ SKAPAR VI ETT PROGRAM FÖR ER GRUPP INTERNT.

Rulla till toppen